0 %

Tak, fordi du vil deltage i spørgeskemaundersøgelsen.

Undersøgelsens formål er at undersøge, hvordan de studerende forholder sig til ytringsfrihedens begrænsninger.

Deltagelse i spørgesekmaundersøgelsen frivilligt, og der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Besvarelserne gennemføres i henhold til kravene til anonymitet. Det vil sige, at datamaterialet på intet tidspunkt vil blive anvendt eller offentliggjort på en sådan måde, at oplysningerne kan henføres til bestemte personer.

Oplysningerne vil efter indsamling blive opbevaret forsvarligt og uden adgang for uvedkommende.

Bemærk: undersøgelsen henvender sig kun til studerende.

Med venlig hilsen,

Barbara Elberg Andresen

Klik på næste side for at besvare spørgeskemaet

Remember to add your contact info here! Contact the study administration in case of questions.